© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Wystawa inspirowana jest twórczością pięciu kutnowskich poetów – Celiny Dangel Fijałkowskiej, Czesławy Politańskiej, Grażyny Baranowskiej, Miry Michalskiej i Artura Fryza.

Wystawie towarzyszy katalog wydany przez Stowarzyszenie „Dom Pracy Twórczej – Nowa Wieś” i Kutnowski Dom Kultury.

Poniżej wstęp do katalogu napisany przez Piotra Groblińskiego:

Spotkanie artystów, prawdziwa (istotna) rozmowa, rozpoznanie wspólnego losu. Powinowactwo z wyboru bywa okazją do nawiązania dialogu. Być może chodzi o miejsce, któremu dwaj twórcy nadają podobny sens. Kutno Andrzeja Mariana Bartczaka i Kutno Artura Fryza nałożone na siebie w mentalnej przestrzeni. Pierwszy się w Kutnie urodził, ale z niego wyjechał. Drugi na odwrót – przybył do Kutna i zaakceptował to miasto jako swoje.

Andrzej Marian Bartczak i Artur Fryz spotkali się… Profesor łódzkiej ASP chciał graficznie opowiedzieć o poetach ze swego miasta. Poprosił więc jednego z nich o wybór autorów do tej swoistej plastyczno-poetyckiej antologii.

 

Świętej pamięci Artur Fryz – poeta istotny – przekazał mi kilka tomików poetyckich wybranych przez siebie autorów. Ze swej strony dołączyłem twórczość znanej mi od wielu lat osobiście i bliskiej, równie wybitnej poetki – Czesławy Politańskiej. W miarę swoich najlepszych chęci i umiejętności starałem się niejako „wizualnie” odnieść do tekstów. Jako kutnowianin z urodzenia i artysta czuję brzemię odpowiedzialności za wspólne dzieło.

 

Tych kilka słów Andrzeja Mariana Bartczaka to nie tylko krótka historia powstania tej książki i wystawy. To także przypomnienie o zobowiązaniu, które śmierć Artura nałożyła na ich wspólnych przyjaciół. Kręgi ich artystycznych środowisk miały część wspólną – między innymi ja miałem okazję z nimi współpracować. Dlatego pozwalam sobie dokończyć rozpoczęte przez nich dzieło i wybrać z przygotowanych materiałów kilkadziesiąt prac do publikacji. Na wystawie będzie ich znacznie więcej…

Piotr Grobliński

 

 

 

 

 

Wystawa prac Andrzeja Mariana Bartczaka „Manuskrypt. Poetom kutnowskim, wszystkim kiedykolwiek byli, którzy są i kiedykolwiek będą”

28 czerwca – 30 lipca 2014 roku

Kutnowski Dom Kultury i Muzeum Regionalne w Kutnie

ANDRZEJ MARIAN BARTCZAK

 

Urodził się 8 marca 1945 roku w Kutnie, gdzie ukończył szkołę podstawową      i I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP im. Wł. Strzemińskiego) w latach 1963–1969. Dyplom z wyróżnieniem obronił na Wydziale Tkaniny. W 1971 roku podjął pracę dydaktyczną i artystyczną na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni jako asystent prof. Stanisława Fijałkowskiego w Pracowni Technik Drzeworytnicznych. Od 1992 roku profesor tytularny, od 1994 profesor zwyczajny. W latach 1974–2010 kierował Pracownią Technik Drzeworytniczych (od 2008 roku Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej). Od 1984 do 2008 roku był kierownikiem Katedry Grafiki Warsztatowej. Od roku 2010 roku kieruje Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga). Promotor w przewodach doktorskich, recenzent w postępowaniach habilitacyjnych i o nadanie tytułu naukowego profesora.

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1986-2000 należał do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów XYLON z siedzibą w Szwajcarii, członek Rady Programowej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Zajmuje się grafiką artystyczną, malarstwem, rysunkiem, tkaniną unikatową, obiektami przestrzennymi, ceramiką, a także książką artystyczną (w latach 1975–2011 stworzył ponad 4000 książkowych realizacji). Autor tekstów poetyckich – opublikował zbiory: Na porcelanie (Łódź 2008), A. M. Bartczak. Kolekcjoner mostów (Świdnica 2009), Maluję, więc jestem (Łódź 2010), Sylwa. Profesorowi Stanisławowi Fijałkowskiemu (Łódź 2011). W 2014 roku ukazał się w wydawnictwie Kwadratura jego tomik Lektorium – źdźbło.

Od 1971 roku miał ponad 200 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (m.in. w Wiedniu, Brukseli, Liege, Ostendzie, Sofii, Paryżu, Bonn, Bremie, Falun, Filadelfii i włoskim Urbino).

Uczestniczył w ponad 500 wystawach okręgowych, ogólnopolskich, międzynarodowych, sztuki polskiej za granicą, w konkursach, aukcjach, targach sztuki.

Jego prace znajdują się w wielu muzeach, bibliotekach, a także kolekcjach publicznych i prywatnych krajowych, europejskich i amerykańskich. W Polsce m.in. w Muzeach Narodowych w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Centralnym Muzeum Włókiennictwa i Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Za granicą m.in. w Muzeum Sztuk Pięknych im. A. Puszkina w Moskwie, w Narodni Galerie w Pradze, GraphischeSammlung Albertina w Wiedniu, Kupferstich-KabinettDresden, XYLON MuseumundWerkstätenSchwetzingen.

Laureat ponad 50 nagród, wyróżnień i medali za twórczość i wybitne osiągnięcia w artystycznym szkolnictwie wyższym.