© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Wojciech Gawłowski (ur. 1953 r. w Ostrowie Wielkopolskim)  to poeta, laureat medalu im. Stanisława Grochowiaka.  Absolwent Liceum im. Reymonta w Ostrowie oraz Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Po studiach zamieszkały w Ostrowie Wlkp. Debiutował w roku 1977. Publikował w czasopismach literackich: Nowy Wyraz, Życie Literackie, Odgłosy, Integracja, Nurt, Topos.  Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Wydał następujące książki poetyckie: Błędnik równowagi, Warszawa 1978, Przypisy do przepowiedni, Kalisz 1985, Błędna losowa, Poznań 1985, Prowincja zimowego zmierzchu, Ostrów Wielkopolski 1993, Zapach gasnącej świecy, Bydgoszcz 2000, Podania, życiorysy, legendy i baśnie, Sopot 2000, Głosy, obrazy i sny, Poznań 2003, Prowincja ostrów miasta, Ostrów Wlkp. 2008, Lunapark nieśmiertelności, Sopot 2011.