© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Karolina Chyła (ur. 1996) - poetka z Byczyny na Opolszczyźnie. Ma na koncie wysoko oceniany debiutancki tomik poetycki pt. „Debiut przed debiutem”, Wyd. Nisza, Warszawa 2011, kilkadziesiąt nagród poetyckich i stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O jej poetyckich początkach entuzjastycznie wypowiadają się najwybitniejsi znawcy poezji w Polsce. Poeta, krytyk literacki, eseista Piotr Matywiecki rozpoczął posłowie jej książki następującym zdaniem: „To niezwykle radosna chwila, kiedy można powitać nowy poetycki talent, szczególnie jeśli debiutuje ktoś tak młody.” Karolina Chyła została już dostrzeżona w Kutnie. Wzięła udział w VII Otwartym Konkursie Jednego Wiersza, który odbył się podczas VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w czerwcu 2012. Decyzją jury w składzie: Janusz Drzewucki, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Grażyna Branowska otrzymała I nagrodę za wiersz pt. „Kazimierz Ratoń”.