© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Grażyna Baranowska – poetka, animatorka kultury, krytyk literacki. Związana z Kutnem od lat. Jest bibliotekarzem i aktywnym członkiem stowarzyszeń kulturalnych. Organizuje m.in. wrześniowe spotkania z poetami „Hausty poetyckie”, współtworzy Festiwal Szaloma Asza. Publikuje wiersze i teksty krytycznoliterackie na łamach czasopism i w antologiach literackich. Wydała książkę poetycką „po słowach”, Kutno 2009.