© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Organizator: Kutnowski Dom Kultury

 

Mecenat: Prezydent Miasta Kutno

 

 

 

 

 

 

IX Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

w ramach  XI Festiwalu  „Złoty Środek Poezji" Kutno 2015

Regulaminu konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 13 czerwca 2015 r. w Kutnie.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 13 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi kontaktowymi autora na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 31 maja 2015 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 5000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13 czerwca 2015 r. ok. godziny 16.30 (godzina może ulec zmianie ze względu na wydarzenia związane z Festiwalem).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : sekretariat@kdk.net.pl lub festiwalpoezji@gmail.com