© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Regulamin konkursu 

 

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora (ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 2 kwietnia 2018 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

 

 

 

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach  XIV Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2018

XI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach  XIII Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2017