© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16 i polega na przygotowaniu jednego wiersza, który nie był wcześniej publikowany ani nagrodzony w innych konkursach.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza:

W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA

7. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji XIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza  im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2019

 

WIERSZE ZAŁĄCZONE JAKO PLIK PDF LUB WKLEJANE W TREŚĆ MAILA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WARUNKÓW REGULAMINU!

 

Wiersze prosimy wysyłać na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2019 r.

 

Zgłoszony wiersz musi być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.

7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

 

 

 

XIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza

im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2019

XI Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach  XIII Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2017