© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Werdykt jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji”

na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS

Mecenas Prezydent Miasta Kutno

 

Jury VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2009 - organizowanego przez Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK  składzie: Karol Maliszewski przewodniczący, Artur Fryz, Wojciech Kudyba, Krzysztof Kuczkowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki po przeczytaniu 38 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe ustaliło werdykt w następującym brzmieniu:

 

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące książki.

 

I miejsce:

 

Dawid Majer „Księga grawitacji", Mamiko, Nowa Ruda 2009 - 5000 zł

 

II miejsce:

 

Anna Wieser „Delta”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury,  Poznań 2009 - 3000 zł

 

III miejsce:

 

Jakobe Mansztajn „Wiedeński high life”, Stowarzyszenie Artystyczno -Kulturalne Portret,  Olsztyn 2009 – 2000 zł

 

2 równorzędne wyróżnienia po 1 000 zł każde:

 

Bianka Rolando „Biała książka”, Święty Wojciech, Kraków 2009

 

Joanna Lech  „Zapaść”, Poleski Ośrodek Kultury,  SPP,  Łódź  2009

 

 

 

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 26 czerwca 2010 r. w Kutnie

 

podczas VI Festiwalu  „Złoty Środek Poezji ”