© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Werdykt jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2008

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS

Mecenas: Starosta Kutnowski, Prezydent Miasta Kutno

 

Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2007 - organizowanego przez Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ŚRODEK w składzie: Wojciech Wencel - przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Karol Maliszewski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki po przeczytaniu 31 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe ustaliło werdykt w następującym brzmieniu:

 

Jury postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące książki.

 

I miejsce:

 

Jakub Przybyłowski, Ballady i romanse, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2007 - 2500 zł

 

II miejsce:

 

Marcin Perkowski, czarne/białe z odcieniem, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań 2007 - 1500 zł

 

III miejsce:

 

Przemysław Owczarek, Rdza, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2007 - 800 zł

 

3 równorzędne wyróżnienia po 400 zł każde:

 

Krzysztof Bąk, Znaki wodne, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2007

 

Jarek Spuła, czysty chłód, Firma NEON, Olkusz 2007

 

Marek Lobo Wojciechowski, Suplement, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Gorzów Wlkp. 2007.

 

Sponsorzy IV OKL "Złoty Środek Poezji": Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne MAVEX Marek Michalski, M-M Piekarnia M. Mielczarski, GAMBIT Humański, Janiszewski Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie.