© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca/ 15 kwietnia 2018

 

Jury w składzie:

Adam Wiedemann - przewodniczący

Grażyna Baranowska

Marek Czuku

 

po wysłuchaniu 44 wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

1 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 1000 zł 

Roksana Polon za wiersz WYRAZY BLISKOZNACZNE 

Marta Stępniak za wiersz KRZYK 

 

2 miejsce (równorzędne) - w kwocie po 700 zł każde 

Anna Nawrocka za wiersz MAMA, CZY TEN BÓG NAS ROZUMIE 

Marcin Niewirowicz za wiersz KONTRAST 

 

3 miejsce - w kwocie 400 zł 

KACPER PŁUSA za wiersz AKT. POEMAT (PES)MISTYCZNY 

 

4 równorzędne wyróżnienia w wysokości po 50 ł każde

Remigiusz Czyżewski za wiersz MOJE WESTERPLATTE

Aleksandra Krzyżaniak za wiersz ART.8 ust 1

Aleksandra Łapot za wiersz PRZEJŚCIE

Mateusz Pałczyński za wiersz PO DRUGIEJ STRONIE SAMOTNOŚCI

Werdykt jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Złoty Środek Poezji” Kutno 2005 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2004

zorganizowanego przez Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Środek”

 

Na posiedzieniu w dniu 21 maja 2005 roku w Kutnie jury w składzie: Wojciech Wencel – przewodniczący, Karol Maliszewski i Artur Fryz

podjęło decyzję o podziale nagród w I Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Złoty Środek Poezji”. Na konkurs nadesłano 36 tomików spełniających warunki regulaminowe, tzn. debiutów książkowych z roku 2004.

 

Jurorzy postanowili tytuł „Najlepszego debiutu poetyckiego roku 2004” oraz nagrodę w wysokości 2500 zł dla Autora przynać książce:

 

Wojciech Giedrys „ścielenie i grzebanie”, Wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2004

 

 

II miejsce i nagrodę 1500 zł przyznano tomikowi:

 

Joanna Wajs „sprzedawcy kieszonkowych lusterek”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004

 

 

III miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł

 

Krzysztof  Bieleń „Roztwór nienasycony”, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, Łódź 2004

 

 

Jury przyznało również 4 równorzędne wyróżnienia (250 zł):

 

 

Jacek Dehnel „Żywoty równoległe”, Wydawnictwo Zielona Sowa – Kraków 2004

 

Katarzyna Hagmajer „Fuga”, Wydawnictwo Staromiejski Dom Kultury – Warszawa 2004

 

Miłosz Kamiński „Przeszłość dla uważnych”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Wrocław 2004

 

Agata Wrońska „Doczekiwanie”, CWA Regina Poloniae – Częstochowa 2004