© 2012

Złoty Środek Poezji

kontakt

Kutnowski Dom Kultury ul. Żółkiewskiego 4  99-302 Kutno

24 254 21 37, zlotysrodek@kdk.net.pl

organizator:

 

 

 

mecenat w latach 2005-2011 i 2013 :

patroni medialni dotychczasowych edycji Festiwalu :

Prezydent

Miasta Kutno

facebook

Stowarzyszenie

Pisarzy Polskich

patronat

honorowy:

15 - 17 maja 2009

Po raz pierwszy festiwal odbywał się we współpracy z Łódzkim Domem Kultury a zdarzenia festiwalowe miały miejsce w Kutnie i w Łodzi. Program festiwalu obejmował działania daleko przekraczające ramy czasowe wyznaczone przez dni od 15 do 17 maja. W Łodzi w maju młodzież i dorośli bawili się w Poetyckie Gry Uliczne, była też akcja promująca poezję Pomniki czytają poezję. Natomiast w Kutnie od 15 kwietnia realizowany był projekt "Poetycka Kostka Wolnego Wyboru" upowszechniający znajomość nowej poezji wśród uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przez niemal miesiąc na holach 4 szkół: I LO im. J. H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS nr 3 im. Wł. Grabskiego i ZS nr 1 im. S. Staszica stały kostki-urny wyborcze, na których ścianach prezentowanych było 10 tekstów pochodzących z książek ubiegłorocznych debiutantów. Ponad stu uczniów skorzystało z okazji i wzięło udział w plebiscycie na najlepszy z nich. Zwyciężył wiersz Sławomira Elsnera. Czterech spośród głosujących uczniów (Agnieszka Rutkowska - II LO, Beata Łukasik - ZS nr 3, Adrian Bielecki - I LO, Martyna Jasieczek - ZS nr 1) otrzymało nagrody po 150 zł każda ufundowane przez Kutnowski Dom Kultury. Uczniowie mieli też okazję do zaprezentowania własnych prób poetyckich. Jury w składzie: Grażyna Baranowska, Artur Fryz i Aleksandra Rzadkiewicz wyróżniło 4 spośród autorów 27 wierszy. Dwóch z nich Małgorzata Kowalczyk z ZS nr 1 im. S. Staszica i Łukasz Kiełbasa z II LO im. J. Kasprowicza otrzymało wyróżnienia po 100 złotych. Tytuł "Poetyckiej Szkoły Roku" otrzymało II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Jej uczniowie wzięli najliczniejszy udział w projekcie.

 

V Festiwal Złoty Środek Poezji Kutno - Łódź 2009 

Uzupełnieniem działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o współczesnej poezji były warsztaty "Zrozumieć poezję współczesną" przeprowadzone przez pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego Tomasza Cieślaka 15 maja br. w KDK. Ilość zainteresowanych pozytywnie zaskoczyła organizatorów - ledwie zmieścili się w sali 26 domu kultury. Kolejną odsłonę kutnowskiej Ściany Poetów również można potraktować jako niekonwencjonalne działanie upowszechniające współczesne wiersze i sztukę plastyczną. Tym razem autorem muralu jest związany z Kutnem artysta Bogumił Gardoliński, zaś tekstem, który został utrwalony jest wiersz "Wydma" S. Elsnera z tomu "Antypody".

 

Tradycyjnie jednym z ważnijszych zdarzeń festiwalu było rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetyck debiut książkowy roku. Jury w składzie Karol Maliszewski – przewodniczący, Artur Fryz, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące książki. I Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka: Sławomir Elsner "Antypody", Biuro Literackie, Wrocław 2008 - 3000 zł, II Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego Włodzimierza Fisiaka: Izabela Kawczyńska „Luna i pies. Solarna soldateska.”, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego, Łódź 2008 - 2000 zł, III Nagroda Banku PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi: Konrad Góra „Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem”, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne RITA BAUM, Wrocław 2008 - 1000 zł. Przyznano również 3 równorzędne wyróżnienia po 500 zł każde: Dominik Bielicki „Gruba tańczy”, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2008 (wyróżnienie Banku PKO Bank Polski Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi), Krzysztof Kleszcz „ę", Wydawnictwo Kwadratura, Łódź 2008 (wyróżnienie firmy ETL Finance Sp. z o.o), Grzegorz Kwiatkowski „Przeprawa”, Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2008 (wyróżnienie firmy MAVEX Marek Michalski).

 

Najbardziej znaczącymi literacko i pobudzającymi intelektualnie wydarzeniami w Kutnie były spotkania autorskie. Iskrzące humorem, erudycją i artyzmem było spotkanie z poetami słowackimi Karolem Chmelem i Olegiem Pastierem, które znakomicie poprowadził tłumacz i poeta Leszek Engelking. Czytano wiersze w oryginale i ich tłumaczenia oraz rozmawiano nie tylko o literaturze, ale i o meandrach losów narodów środkowej Europy, a także o obyczajach.

 

Świetne okazało się spotkanie z Tadeuszem Dąbrowskim. Ten 30-letni poeta - mający na swoim koncie 5 ważnych książek poetyckich, prezentował wiersze z ostatniego tomiku "Czarny kwadrat". Odpowiadając na pytania uczestników dzielił się własną wizją poezji, ale i losu. Waga i powaga tych odpowiedzi poruszyły wielu słuchaczy. Interesujący był zwłaszcza dialog, jaki wywiązał się pomiędzy bohaterem wieczoru a obecnym na sali poetą Sławomirem Matuszem. W niedzielę wiersze z najnowszej (dwunastej) książki poetyckiej "Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości" oraz teksty jeszcze nie publikowane prezentował Krzysztof Kuczkowski. Erudycyjne, mądre wiersze poety i redaktora naczelnego "Toposu" - jednego z bardziej znaczących w Polsce pism literackich - wywarły tak mocne wrażenie na niektórych słuchaczach, że prosili o bis, co na spotkaniach poetyckich zdarza się rzadko.

 

Interesująca była prezentacja poetów z Trójmiasta: Wojciecha Borosa, Anny Wieser, Lecha Landeckiego, Artura Nowaczewskiego i Dawida Majera. Czytanie wierszy wzmocnione zostało prezentacją audiowizualną Anny Boros.

 

Zdarzeniem, które co roku ściąga do Kutna kilkudziesięciu adeptów i miłośników poezji z całej Polski jest Otwarty Konkurs Jednego Wiersza. Czwarta jego edycja przyniosła kilka ciekawych wierszy, choć zdaniem jurorów (Sławomira Matusza, Tadeusza Dąbrowskiego i Jakuba Przybyłowskiego) oraz wielu słuchających poziom większości prezentowanych tekstów był niższy niż w roku ubiegłym. Autorzy najlepszych utworów zostali nagrodzeni i wyróżnieni. I nagrodę (800 zł) otrzymał Michał Murowaniecki za wiersz „Zgaga”, II nagrodę Patryk Zimny (500 zł) za wiersz „Koniec poety wg obrazu Edwarda Dwurnika”. Cztery równorzędne wyróżnienia po 300 zł przypadły Magdzie Kucharskiej za wiersz "między nami", Oldze Wilczyńskiej za wiersz z cyklu „pocztówki”, Maciejowi Dydyńskimu za wiersz „Przemówienie ptaka” i Kamilowi Wojciechowskiemu za wiersz „retro-in-spekcje”. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie młode poetki z Kutna: Olga Wilczyńska (de domo Fliszewska), która nagrodzona została w tym konkursie po raz drugi i Magdalena Kucharska. To dowód na to, że ogólnopolski festiwal literacki organizowany w Kutnie stwarza także talentom z naszego miasta szansę rozwoju i kontaktu ze światem nowej poezji.

 

Teatralnym finałem festiwalu była komedia Igora Šebo „Intercity" w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska-Białej. Brawurowo wykonana przez dwóch aktorów: Polaka i Słowaka (autora tekstu) sztuka wzbudzała na widowni wybuchy śmiechu, ale i momenty głębokiej powagi. O wirtuozerii tej pary świadczy zrealizowana ad hoc na scenie improwizacja z motywem kutnowskiego pomnika Piłsudskiego-mańkuta, który artyści zobaczyli na dwie godziny przed spektaklem.

To jedno z najbardziej przeoczonych przez kutnowską publiczność wydarzeń artystycznych festiwalu. Nie zawiodła na szczęście grupa miłośników teatru skupiona wokół projektu Artura Fryza "Kutnowski Pociąg do Teatru" i prowadzonej przez Krzysztofa Ryzlaka grupy teatralnej "od jutra".

 

O znakomite zagospodarowanie plastyczne przestrzeni Kutnowskiego Domu Kultury (docenione przez gości) zadbali instruktorzy KDK: Agnieszka Dąbrowska-Walczak, Marta Fijałkowska i Jarosław Makowski. O niepowtarzalną atmosferę wszyscy instruktorzy a także pracownicy obsługi domu kultury pod uważnym kierownictwem Bożeny Gajewskiej. Jak zwykle nie zawiodła akustyka i światła (Maciej Wasielewski i Robert Kamiński).

 

Nie sposób w krótkim tekście wymienić wszystkie elementy tego, mającego już przyjaciół w całej Polsce, wydarzenia literackiego i artystycznego, z którego kutnianie mogą być dumni i którego dokonania podpatrują i przeszczepiają na własny grunt inni. Warto na koniec wspomnieć o wystawie profesora Andrzeja Bartczaka „Tkaniny unikatowe". Prace tego wybitnego artysty i pedagoga pochodzącego z Kutna można jeszcze podziwiać na holu Kutnowskiego Domu Kultury. Strzałem w dziesiątkę okazał się film Petra Zelenki "Bracia Karamazow", na który - mimo późnej pory - przyszła spora grupa miłośników dobrego kina. To działanie Bożeny Sapiejki - dobrego ducha kina KDK. Przechodzący kutnowskim deptakiem mogli natomiast posłuchać poezji śpiewanej w wykonaniu ulicznego barda Janusza "Cybulla" Skwiry. On także był gościem festiwalu: poezją, która wyszła na ulicę. Za sprawą festiwalu opanowuje ona przestrzeń miasta. O tym, czy mieszkańcy i goście Kutna otworzą jej drzwi do osobistej przestrzeni decydują oni sami. Dość często, zamknięci na trzy spusty w swoim świecie, poświęcają się sprawom większej wagi... Czy większej?

 

Mecenasami V OKL "Złoty Środek Poezji" byli: Marszałek Województwa Łódzkiego, PKO BP Oddział w Łodzi , Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne MAVEX Marek Michalski i ETL Finance Sp. z o.o .

 

Patronami medialnymi konkursu i festiwalu byli: Dwumiesięcznik Literacki TOPOS, TVP Łódź, Dziennik Polska The Times, Radio Łódź, Radio Victoria, portale: reymont.pl, eKutno.pl, Kutnowski Magazyn Informacyjny.